През последните дни темата за пострадалите от мълнии стана актуална. Само за два дни в София бяха фатално поразени от мълния човек и кучето му, а в Пловдив видео запечата как мълния удря в централната част на града човек. какво се случва? Нали има сгради, гръмоотводи, защо, въпреки това подобна нелепа участ постигна случайни хора и какво трябва да знаем за мълниите.

Мълнията е електрически искров разряд в атмосферата, проявяващ се обикновено по време на буря и съпроводен от гръмотевица. Линейната мълния се нарича още светкавица.

Електрическата природа на мълниите е доказана в изследванията на американския учен Бенджамин Франклин. Той провежда известния опит с хвърчило при наличие на буреносни облаци, за да докаже, че светкавиците не са огън в небето, а разряд на статично електричество.

Космическите лъчи, породени от избухването на различни звезди, непрекъснато бомбардират Земята. Преминавайки през облаците, те натрупват електрически заряди в тях.

Мълниите най-често възникват в купесто-дъждовните облаци, но могат да се образуват и от торнадо, вулканични изригвания и пясъчни бури. Също така, ако един облак, зареден с положителен заряд, се доближи до облак, зареден с отрицателен заряд, се получава мълния.

>>>Виж галерия от снимки на мълнии>>>>

За възникване на мълния е необходимо в относително малък обем от облака да се образува електрическо поле с интензитет, достатъчен за образуване на електрически разряд (~ 1 MV/m - един мегаволт или 1 000 000, един милион волта на линеен метър), а в значителна част от облака да се образува поле със среден интензитет, достатъчен за поддържане на започналия разряд (~ 0,1 - 0,2 МV/m).

Може да се предизвика и от наелектризиран облак и земята. Когато електромагнитното поле достигне определен интензитет, от върха на облака започва да се спуска стъпаловиден низходящ лидер (известен като "Йонизиращ лидер"), носещ отрицателен заряд.

Когато той е вече на около 300 m от земята, от високите обекти започват да се образуват възходящи (стреловидни) лидери, но само един се свързва с низходящия, следва обратният удар, който предизвиква мълнията.

Важно: Йонизиращият лидер е така да се каже, "пътностроителната техника" на основният зареден електрически поток. Той избира линията на най-малкото съпротивление, и непосредствено след него следва огромният разряд на същинската мълния.

Ако в близост има изправен гръмоотвод, намиращ се на разстояние обикновено 2 до три пъти собствената му височина от върха до земната повърхност, над която е разположен, в този радиус можете да се чувствате относително сигурни. 

Но "относително" не значи "напълно", както показват последните случаи от снощи и преди дни, когато нелепата смърт застигна жител на Люлин и кучето му, както и пловдивчанин.

Може да се окаже, че пътят на най-ниското електрическо съпротивление, който йонизиращият лидер на светкавицата ще избере, преминава през вас или под вас се намира особено "подходящ" сноп проводници или подземна река или ручей с добри проводящи свойства.

Линейната мълния има средна дължина около 2,5 km. Някои от тях обаче достигат до 20 km.

В същото време ширината е от порядъка на 2 - 3 cm. Скоростта на разпространение може да достигне 220 000 km/h (61 km/s). В мълнията се развива температура около 30 000 °C и протича електрически ток с големина до 300 kA (триста хиляди Ампера) при положителните мълнии.

Те излъчват силна бяла или жълтеникава светлина.